Dokumentacja API

Uwaga: Przeczytaj uważnie instrukcje dotyczące interfejsu API. Ponosisz odpowiedzialność za to co dodajesz za pomocą naszego API.

Metoda HTTP POST
Format odpowiedzi Json
API URL https://socialcon.eu/api/v1
Klucz API

Złóż nowe zamówienie

Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
runs (optional) Runs to deliver
interval (optional) Interval in minutes
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
hashtags Hashtags list separated by \r\n or \n
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
hashtag Hashtag to scrape usernames from
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username URL to scrape followers from
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username Username of the comment owner
Parametr Opis
key Your API key
action add
service Service ID
username Username
min Quantity min
max Quantity max
delay Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90
expiry (optional) Expiry date. Format d/m/Y

Przykładowa odpowiedź:

{
 "status": "success",
 "order": 32
}
      

Status zamówienia

Parametr Opis
key Twój klucz API
action status
order Identyfikator zamówienia

Przykładowa odpowiedź:

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "0.0360",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}
      

Status wielokrotnego zamówienia

Parametr Opis
key Twój klucz API
action status
orders Identyfikatory zamówień oddzielone przecinkami (dane tablicy)

Przykładowa odpowiedź:

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "1.2600",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "0.6300",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }
      

Lista usług

Parametr Opis
key Twój klucz API
action services

Przykładowa odpowiedź:

[
 {
   "service": "5",
   "name": "Instagram Followers [15K] ",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.02",
   "min": "500",
   "max": "10000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "9",
   "name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "0.04",
   "min": "500",
   "max": "300000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "10",
   "name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.2",
   "min": "100",
   "max": "350000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 }
]
      

Stan konta

Parametr Opis
key Twój klucz API
action balance

Przykładowa odpowiedź:

 {
   "status": "success",
   "balance": "0.03",
   "currency": "USD"
 }